محاسبه جرم هوای ورودی به موتور توسط ECU


همان طور که می‌دانید در یک موتور احتراق داخلی همواره جرم هوای ورودی به موتور در یک دور موتور ثابت به فشار هوای ورودی (Manifold Air Pressure [MAP]) بستگی دارد. در اکثر ایسیوهای موجود در بازار، جرم هوای ورودی به موتور (Mass Air Flow [kg/h]) در یک دور موتور ثابت به صورت یک تابع خطی از فشار هوای ورودی (Manifold Air Pressure [MAP]) مدل سازی می‌شود.

حال نکته مهم آن است که در مدل سازی یک خط همواره دو پارامتر عرض از مبدا (offset) و شیب خط (Slope) مورد نیاز است. این دو پارامتر اساسی در در ۲ جدول مجزا در شرایط مختلف کاری موتور در دامپ ایسیو ذخیره می‌شود.

عوامل زیر بر روی این پارامترها تاثیرگذار است و معمولاً در ایسیوهای جدید چندین جدول برای هر خودرو تعریف می‌گردد:

– Variable Valve Timing (VVT)

– Variable Intake manifold (VIM)

– Port & Polish Cylinder Head

سیستم تیونینگ

MANIFOLD AIR PRESSUREMAPMASS AIR FLOWPORT & POLISH CYLINDER HEADVARIABLE INTAKE MANIFOLDVARIABLE VALVE TIMINGVEVE ECUVIM INTAKEVVTVVTEVVTIجرم هوافشار مپفشار هوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *